Menu

Privacy

Houben Consultancy in Company heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Houben Consultancy in Company met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Houben Consultancy in Company worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Houben Consultancy in Company geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Houben Consultancy in Company is het op maat kunnen leveren van haar diensten en commerciële informatie.

In uitzonderingsgevallen deelt Houben Consultancy in Company informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bevat het door ons verstrekt overzicht onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing dan wel wijziging verzoeken.