Menu

Disclaimer

Houben Consultancy in Company streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt Houben Consultancy in Company echter niet, noch kan Houben Consultancy in Company aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan.

Houben Consultancy in Company behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Houben Consultancy in Company garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de site of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Houben Consultancy in Company garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail berichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Houben Consultancy in Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Houben Consultancy in Company accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.